Cắt mí ăn xoài được không? Lỡ ăn nhiều xoài có bị gì không?